بایگانی برچسب برای: قیمت ارتودنسی هر دو فک

ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن دندان

دراین کیس پس از ویزیت و مشاوره مشخص گردید فضای کافی در فک وقوس دندانی برای مرتب قرارگرفتن دندانها کافی نیست

ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن دندان

دراین کیس پس از ویزیت و مشاوره مشخص گردید فضای کافی در فک وقوس دندانی برای مرتب قرارگرفتن دندانها کافی نیست

ارتودنسی ثابت به همراه کشیدن دندان

دراین کیس پس از ویزیت و مشاوره مشخص گردید بدلیل کمبود فضای شدید در فک وقوس دندانی دندانهای نیش کاملا خارج از قوس و در بالا رویش کرده اند..

درمان ارتودنسی ثابت دوفک

این کیس با شکایت از نامرتبی و جلو عقب بودن دندانهای جلوی بالا مراجعه کردند. برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت دوفک انجام گرفت