بایگانی برچسب برای: کشیدن دندان عقل در ارتودنسی

تاثیر دندان های عقل بر براکت های ارتودنسی

/
نظر متخصصان ارتودنسی در مورد دندان عقل بعد از انجام براکت ارتودنسی چیست؟ آیا لازم است دندان های عقل را قبل از درمان ارتودنسی کشید؟