بایگانی برچسب برای: کش الاستیک ارتودنسی خرید

نقش رابر بندها یا الاستیک ها در درمان ارتودنسی

/
رابر بندها برای بریس ها چه کار می کنند؟ استفاده از رابر بندها از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا می توانید با رابر بندها روی بریس غذا بخورید؟