بایگانی برچسب برای: درد ارتودنسی فک بالا

آیا بریس های ارتودنسی درد دارند؟

/
آیا دریافت بریس ها درد دارد؟ زمانی که برای نخستین بار بریس ها را دریافت می کنید چقدر درد دارند؟ آیا برداشتن بریس ها درد دارد؟