بایگانی برچسب برای: دهانشویه مخصوص ارتودنسی

استفاده از دهانشویه در طول درمان ارتودنسی: آری یا خیر؟

/
آیا با بریس و الاینرها به استفاده از دهانشویه نیاز دارید؟ بهترین دهانشویه برای بیمارانی که از بریس ها و اینویزیلاین استفاده می کنند چیست؟