بایگانی برچسب برای: مراحل ارتودنسی بزرگسالان

مراحل درمان ارتودنسی

/
مراحل درمان ارتودنسی: مشاوره و معاینه اولیه، نصب بریس های دندانی، تنظیم بریس های دندانی، زندگی با بریس های دندانی و برداشتن بریس ها